THORAVEJ 29
– Et centrum for inspiration og nytænkning i København NV

Community

Thoravej 29 er et community af ambitiøse mennesker fra særligt socialområdet og kunstfeltet, men også andre fagområder. Vi tror på, at det er i mødet mellem forskellige fagligheder, logikker og perspektiver, at nye tanker og muligheder opstår, og vi arbejder aktivt med at forbinde dem, der kan og vil have glæde af hinandens viden og kompetencer. Mens nogle er en fast del af communitiet, er andre med i en kortere periode for eksempelvis at få fyret op under en udviklingsproces eller et helt særligt samarbejde. Fælles for alle er, at vi er indstillet på at dele viden og erfaringer, udveksle holdninger, eksperimentere og skabe forandringer i det samfund, vi er en del af.

Medlemmer af Thoravej 29

Akademiet For Social innovation
Another Public
Art Hub Copenhagen
Bikubenfonden
Emma Holten
Hemmersbach Studio
Hjem Til Alle Alliancen
Impact Insider
Korridor
Krumhardt - Mærkbar fortælling
Mentorbarn
Robin Vickery
Ulrik Kampmann/rådgivning
Wangensteen Lindhardt

Midlertidig adresse: Lygten 39

Den bygning, der i fremtiden skal danne rammerne om vores community og tilbyde en række helt særlige faciliteter, er under en større transformation. Derfor har vi i øjeblikket til huse i Enigheden på Lygten 39. Her skyder vi samtaler og samarbejde i gang, inden vi i 2024 flytter ind i de rammer, der for alvor skal understøtte udvikling og nyskabelse.

Bygningen

Faciliteter der understøtter udvikling

Bygningen på Thoravej 29 blev købt af Bikubenfonden i 2021 og er lige nu under en større transformation for at blive det centrum for inspiration og nytænkning, der er ambitioner om. I fremtiden vil bygningen rumme arbejdspladser, møde -og udviklingsrum, studie til video og lyd, cafe og en åben scene, der er velegnet til debatarrangementer. Desuden vil kunstinstitutionen Art Hub rykke ind og tilbyde atelierer, værksteder og udstillingsrum for billedkunstnere. Ligesom platformen HAUT vil administrere en Black Box til scenekunstnerisk udvikling.

En bygning der genanvender sig selv

Pihlmann Architects, entreprenørvirksomheden Hoffmann A/S og ABC Rådgivende Ingeniører står bag selve transformationen af bygningen, og de har et stærkt fokus på bæredygtighed. Hele løsningen er tænkt ud fra et princip om, at bygningen skal genanvende sig selv. Det betyder eksempelvis, at de i stedet for blot at bryde etageadskillelser ned, vil skære betondæk ud og bruge dem til trapper og inventar. Ligesom de vil bruge overskydende facadetegl til gulvbelægning. Ombygningen forventes at opnå en såkaldt DGNB guld certificering, og bygningen forventes at stå klar i 2024.

Kig dig omkring i fremtidens Thoravej 29

Herunder kan du opleve, hvordan Thoravej 29 kommer til at se ud i fremtiden ved hjælp af Augmented Reality:

Kontakt

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere, om de forskellige muligheder der er for at engagere sig nu og i fremtiden.

Pia Møller–Holst
Community Manager
+45 30 28 29 76
pia@thoravej29.dk

Drift og bestyrelse

Thoravej 29 er initieret af Bikubenfonden og forankret i en selvstændig forening. Driften af communityet varetages af Community Manager Pia Møller-Holst, mens foreningens bestyrelse består af:

Mette Marcus (Forperson i Bestyrelsen for Thoravej 29)
Sine Egede Eskesen (Direktør i Bikubenfonden)
Jacob Fabricius (Direktør i Art Hub Copenhagen)
Anders Folmer Buhelt (Akademichef i Akademiet for Social Innovation)